Медицински апарати и инструменти

Испод медицинских апарата и инструмената увек их треба израђивати од нерђајућег челика, игле за шприцу, посуда за стерилизацију, резервоара за дезинфекцију, скалпела и бистура, лековитих колица.

Резервоар за дезинфекцију

Disinfection tank

Медицативе Царт

Medicative cart

Стерилизаторске тацне

Sterilising trays

Скалпел и бистори

Scalpel&bistoury

Игла шприца

Syringe needle